Ψηφιακή πλατφόρμα συμβουλευτικής επενδύσεων

Στηρίζουμε τράπεζες, διαχειριστές περιουσίας και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στη συμβουλευτική επενδύσεων ώστε να εξυπηρετούν τους πελάτες τους με πιο αποτελεσματικό και βιώσιμο τρόπο, σύμφωνα πάντα με τις ολοένα αυξανόμενες κανονιστικές απαιτήσεις.

DA-Robo-mockup1

Μας εμπιστεύονται τα κορυφαία brands στις Σκανδιναβικές Χώρες

download
alfred-berg
download (1)
1280px-Sbanken.svg
israel-palacio-ImcUkZ72oUs-unsplash
john-schnobrich-FlPc9_VocJ4-unsplash
jason-blackeye--s1w1SguZTI-unsplash

Τεχνολογία για ενίσχυση και βελτίωση των διαδικασιών συμβουλευτικής που ήδη εφαρμόζετε

Η πλατφόρμα μας προσφέρει στήριξη στους συμβούλους και τους πελάτες σας στα διάφορα στάδια της διαδικασίας συμβουλευτικής επενδύσεων, από την πρώτη σύνδεση του πελάτη μέχρι την αξιολόγηση καταλληλότητας, την πληροφόρηση σχετικά με τα κριτήρια ESG και την κατάρτιση επενδυτικών προτάσεων.

Για όσο το δυνατόν πιο ομαλή ροή εργασιών, η πλατφόρμα μας ενοποιείται με συστήματα τρίτων παρόχων που ήδη χρησιμοποιείτε. Προσφέρουμε ευρύ φάσμα υβριδικών λειτουργιών, από λύσεις βασισμένες εξ ολοκλήρου στον ανθρώπινο παράγοντα μέχρι εργαλεία αυτόνομης εξυπηρέτησης πελατών.

Πλατφόρμα Deep Alpha Advisory:

Εργαλείο συμβούλων

 • Σύγχρονο και αποτελεσματικό εργαλείο για συμβούλους επενδύσεων
 • Πρώτη σύνδεση πελάτη χωρίς προβλήματα σε επίπεδο KYC/AML
 • Δυναμική και καλά σχεδιασμένη αξιολόγηση καταλληλότητας
 • Μηχανή αναζήτησης υπερ-εξατομικευμένων συμβουλών
 • Υποστήριξη επενδύσεων πολλαπλών στόχων
 • Ενσωματωμένος έλεγχος κριτηρίων ESG και θεματικών
 • Σχεδιασμός με γνώμονα τη συμμόρφωση
 • Ανάλυση και σύγκριση χαρτοφυλακίων
bg_deepalpha_4

Ρομποτικός σύμβουλος

 • Ο πρώτος και μοναδικός πιστοποιημένος ρομποτικός σύμβουλος στον κόσμο
 • Διατίθεται ως έτοιμη ηλεκτρονική εφαρμογή ή ως μηχανή διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογών (API)
 • Με δυνατότητα διαμόρφωσης για ενσωμάτωση της δικής σας επενδυτικής φιλοσοφίας
 • Διατίθεται και ως προϊόν λευκής ετικέτας
 • Συγκεντρώνει τους ψηφιακούς και συμβατικούς διαύλους σας σε μια υβριδική λύση συμβουλευτικής που ενσωματώνει τα εργαλεία της πλατφόρμας Deep Alpha Advisor

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα

Κατάρτιση επενδυτικής πρότασης

Τέλος στην εκτύπωση και τη συγχώνευση εγγράφων χάρη στη λειτουργία κατάρτισης επενδυτικών προτάσεων με ένα μόλις κλικ. Δημιουργήστε επενδυτικές προτάσεις που ενσωματώνουν όλες τις απαραίτητες συμφωνίες σε ένα έγγραφο, με το δικό σας στυλ και design.

Σχεδιασμός με γνώμονα τη συμμόρφωση

Διασφαλίστε τη συμμόρφωση της συμβουλευτικής διαδικασίας. Η πλατφόρμα διαθέτει ενσωματωμένους κανόνες που περιορίζουν τη δυνατότητα παραβάσεων κατά τη συμβουλευτική διαδικασία και εγγυώνται τη συμμόρφωση των παρεχόμενων συμβουλών.

Καταγραφή προτιμήσεων βιωσιμότητας

Αξιολογήστε τις προτιμήσεις βιωσιμότητας των επενδυτών, συζητήστε μαζί τους τις επιπτώσεις των επιλογών τους και συμμορφωθείτε προς τις νέες κανονιστικές απαιτήσεις.

Κανονιστικές απαιτήσεις

Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις βασικές Ευρωπαϊκές κανονιστικές απαιτήσεις στον τομέα της συμβουλευτικής επενδύσεων. Οι προτεινόμενες δυνατότητες διαμόρφωσης επιτρέπουν την προσαρμογή της ροής των διαδικασιών συμβουλευτικής στις κατά τόπους ανάγκες.

Πρώτη σύνδεση ιδιωτών και εταιρειών

Συνδέστε ιδιώτες και εταιρείες και διενεργήστε αξιολόγηση καταλληλότητας με κριτήρια όπως ταξινόμηση κινδύνων, χρηματοοικονομική κατάσταση, πολλαπλοί στόχοι και κατανομή χαρτοφυλακίου. Χρησιμοποιήστε τη διαθέσιμη λειτουργία συγκεντρωτικής προβολής για ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με τις διάφορες οντότητες, σε περιπτώσεις που ο πελάτης αντιπροσωπεύει περισσότερες από μία οντότητες

Επενδύσεις και προβλέψεις πολλαπλών στόχων

Για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στα οποία οι τελικοί πελάτες έχουν πολλαπλούς αποταμιευτικούς στόχους, παρέχουμε συν τοις άλλοις ανάλυση ταμειακής ροής, προβλέψεις πολλαπλών στόχων, εκτίμηση κινδύνων βάσει στόχου και αποκλειστικά χαρτοφυλάκια που συνδέονται με καθέναν από τους στόχους.

Υπερ-εξατομικευμένα χαρτοφυλάκια

Υποστηρίξτε υπερ-εξατομικευμένα χαρτοφυλάκια καταγράφοντας τις προτιμήσεις του επενδυτή σχετικά με τις θεματικές επιλογές. Οι θεματικές μπορούν να βασίζονται σε κριτήρια βιωσιμότητας ή να συνδυάζονται με κατηγορίες ανά τομέα και περιοχή. Τα χαρτοφυλάκια παρουσιάζουν ενσωματωμένες επιλογές, διασφαλίζοντας συνέπεια στην εναρμόνιση των κινδύνων.

Οπτική παρουσίαση και ανάλυση χαρτοφυλακίου

Εντυπωσιάστε τους πελάτες με την επί τόπου ανάλυση χαρτοφυλακίου και την οπτική παρουσίαση των αποταμιευτικών προγραμμάτων.Προσφέρουμε διάφορες παραμέτρους ανάλυσης: κατανομή περιουσιακών στοιχείων, κατανομή κεφαλαίων, αναμενόμενη διαδρομή, αναμενόμενη αξία, ιστορικό απόδοσης επένδυσης, ταμειακή ροή, κόστος, όριο αποδοτικότητας και πολλές ακόμη.

Τυποποίηση παρακολούθησης και επαναξιολόγησης πελατών

Παρακολουθήστε την πορεία την πελατών σας με επανεξισορρόπηση και επανεπιλογή ανάλογα με τις προτιμήσεις. Υποστηρίζει τη διενέργεια πλήρους επαναξιολόγησης, αν αλλάξει η κατάσταση του πελάτη. Οι πελάτες μπορούν να εκτελούν ψηφιακά τις διαδικασίες επαναξιολόγησης και επανεξισορρόπησης, εφόσον το προτιμούν.

Η Quantfolio μάς προσφέρει μια ψηφιακή λύση που συνδυάζει άψογη εμπειρία χρήστη, ευφυή ανάλυση και σχεδιασμό με γνώμονα τη συμμόρφωση. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί επίσης το γεγονός ότι η Quantfolio είναι μια τοπική εταιρεία και διασφαλίζεται έτσι η αποτελεσματική υλοποίηση και η άμεση συνεργασία. Θα ξεκινήσουμε την υλοποίηση στην αγορά της Νορβηγίας και θα περάσουμε στη συνέχεια στη Σουηδία, μέσω του γραφείου μας στη Στοκχόλμη.

- Helge S. Arnesen, Διευθύνων Σύμβουλος της Alfred Berg Kapitalforvaltning

Το Quantfolio θα μας βοηθήσει να αυξήσουμε την αποδοτικότητά μας, μειώνοντας τις χειροκίνητες διαδικασίες και καλύπτοντας τα κενά συμμόρφωσης. Δεδομένου ότι η αρχική αξιολόγηση των πελατών διενεργείται μέσω της πλατφόρμας, μπορούμε να εστιάζουμε από την αρχή στη σχέση μας με τους πελάτες και να προσαρμόζουμε το χαρτοφυλάκιο στις ανάγκες τους.

- David Armann Syversen, δρυτικός Εταίρος της Njord Kapitalforvaltning

Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να συμπορευόμαστε με όλους τους δημιουργικούς συνεργάτες μας στην Quantfolio. Οι πολύτιμες ικανότητές τους στην ποσοτική προτυποποίηση και στην ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων συμπληρώνουν ιδανικά τις δικές μας σε ό,τι έχει να κάνει με τις βιώσιμες επενδύσεις και διάφορους άλλους τομείς, κι έτσι μαζί μπορούμε πραγματικά να ανεβάσουμε ρυθμούς στον δρόμο προς την καινοτομία. Στόχος είναι να βελτιώσουμε την εμπειρία των πελατών και πλέον μας δίνονται διάφορες δυνατότητες να τους παρέχουμε πιο απλές, καλύτερα ενοποιημένες υπηρεσίες, και λύσεις αναφοράς.

- Jan Erik Saugestad, Διευθύνων Σύμβουλος της Storebrand Asset Management

Εντάξει, ας το κάνουμε!