Digitaalinen alusta sijoitusneuvontaa varten

Autamme pankkeja, varainhoitajia sekä muita sijoitusneuvontaa tarjoavia rahoituslaitoksia palvelemaan asiakkaitaan tehokkaammin ja kestävämmin sekä noudattamaan vaadittuja säädöksiä, joita on yhä enemmän.

DA-Robo-mockup1

Johtavien pohjoismaisten brändien luotettu kumppani

download
alfred-berg
download (1)
1280px-Sbanken.svg
israel-palacio-ImcUkZ72oUs-unsplash
john-schnobrich-FlPc9_VocJ4-unsplash
jason-blackeye--s1w1SguZTI-unsplash

Tekniikka, joka tukee ja parantaa tarjoamiasi neuvontapalveluita

Tarjoamamme alusta tukee sekä yrityksesi sijoitusneuvojia että asiakkaita prosessin eri vaiheissa: asiakkaan hankkimisesta soveltuvuusarviointiin, ESG-arviointiin ja sijoitusehdotuksien laatimiseen.

Saumattoman työnkulun varmistamiseksi käytämme sellaisia kolmannen osapuolen järjestelmiä, jotka ovat jo yrityksesi käytössä. Tarjoamme laajan valikoiman erilaisia toimintoja, joiden ääripäissä ovat kokonaan ihmisen tekemä neuvontaratkaisu ja asiakkaan käyttämän itsepalvelutyökalun tarjoama ratkaisu.

Deep Alpha Advisory -alusta:

Advisor Tool

 • Moderni ja tehokas työkalu sijoitusneuvojille
 • Kitkaton KYC/AML-perehdytys
 • Dynaaminen ja innostava soveltuvuusarviointi
 • Hyperpersonoitu neuvontatoiminto
 • Monitavoitteisen investoinnin tuki
 • Sisäinen ESG-seulonta ja -teemat
 • Sisäänrakennettu vaatimustenmukaisuus (Compliance-by-design)
 • Salkun analysointi ja vertailu
bg_deepalpha_4

Robo Advisor

 • Maailman ensimmäinen ja ainoa sertifioitu robo advisor -palvelu
 • Toimitetaan valmiina verkkosovelluksena tai API-rajapinta-palveluna
 • Mukautettavissa omaan sijoitusfilosofiaasi sopivaksi
 • Tuotemerkittömät ominaisuudet
 • Yhdistää omat digitaaliset ja perinteiset neuvontakanavasi yhteen Deep Alpha Advisor Tools -työkalujen kanssa

Keskeiset ominaisuudet

Sijoitusehdotuksen laatiminen

Asiakirjoja ei tarvitse enää tulostaa ja yhdistellä, vaan voit käyttää yhdellä klikkauksella toimivaa sijoitusehdotustoimintoa. Voit tuottaa omalla tyylilläsi sijoitusehdotuksia, joissa kaikki tarvittavat sopimukset sisältyvät yhteen asiakirjaan.

Compliance by design

Suojaa neuvontaprosessia, mitä tulee vaatimustenmukaisuuteen. Sisäänrakennetut säännöt ehkäisevät rikkeiden mahdollisuutta neuvontaprosessissa ja varmistavat, että annetut neuvot ovat säädösten mukaisia.

Kestävyysmieltymysten kartoitus

Voit arvioida sijoittajien kestävyysmieltymyksiä, keskustella heidän valintojensa vaikutuksista ja noudattaa samalla uusia lainsäädännöllisiä vaatimuksia.

Lainsäädännölliset vaatimukset

Alusta on rakennettu siten, että toiminta täyttää sijoitusneuvonnalle asetetut tavanomaiset Euroopan lainsäädännön vaatimukset. Asetusten avulla neuvontaprosessi mukautetaan paikallisten tarpeiden mukaan.

Uudet henkilö- ja yritysasiakkaat

Voit viedä järjestelmään uudet henkilöt ja yritykset sekä suorittaa soveltuvuusarvioinnin, mukaan lukien riskiluokitus, taloudellinen tilanne, monitavoitteisuus ja salkun allokointi. Koostenäkymä antaa kokonaiskäsityksen eri toimijoista, jos asiakas edustaa useita toimijoita.

Monitavoitteiset investoinnit ja projektiot

Sellaisia rahoituslaitoksia varten, joiden loppuasiakkailla on useita säästötavoitteita, tarjoamme kassavirta-analyysin, monitavoitteiset projektiot, tavoitepohjaisen riskinarvioinnin ja kuhunkin tavoitteeseen liittyvät yksilölliset salkut.

Hyperpersonoidut salkut

Tukee hyperpersonoituja salkkuja, joissa otetaan huomioon sijoittajan mieltymykset eri teemoihin liittyvien valintojen suhteen. Teemat voivat perustua kestävyyteen tai niihin voi yhdistää alakohtaisia tai alueellisia luokkia. Salkkuihin liittyy valintoja, samalla kun varmistetaan johdonmukainen riskien sovittaminen

Salkun visualisointi ja analysointi

Vakuuta asiakkaat käytönaikaisten salkun analysointien ja säästösuunnitelmien visualisointien avulla. Tarjoamme useita analysointitoimintoja: Varojen allokointi, rahastoallokointi, odotusarvo, historiallinen tuotto, kassavirta, kustannukset, tehokas rajapinta jne.

Suoraviivainen asiakasseuranta ja uudelleenarviointi

Voit seurata asiakkaita halutessasi uudelleentasapainotuksen ja uudelleenvalinnan avulla. Tukee täyden uudelleenarvioinnin käynnistämistä, jos asiakkaan tilanne on muuttunut. Asiakkaat voivat arvioida ja tasapainottaa tarvittaessa uudelleen digitaalisesti.

Quantfolio tarjoaa digitaalisen ratkaisun, jossa yhdistyy sujuva käyttäjäkokemus, älykäs analytiikka ja sisäänrakennettu vaatimustenmukaisuus. Arvostamme myös sitä, että Quantfolio on paikallinen yritys, mikä mahdollistaa tehokkaan toteutuksen ja sujuvan yhteistyön. Otamme ohjelman käyttöön Norjan markkinoilla, ja sen jälkeen laajennamme sen käytön Ruotsiin Tukholman toimistomme kautta.

- Helge S. Arnesen, CEO, Alfred Berg Kapitalforvaltning

Quantfolio tehostaa toimintojamme, koska se vähentää manuaalisia toimenpiteitä ja karsii vaatimustenmukaisuuteen liittyviä puutteita. Koska neuvontasovellus huolehtii alustavasta asiakasarvioinnista, pääsemme rakentamaan nopeammin suhdetta ja räätälöimään salkkua.

- David Armann Syversen, perustajajäsen, Njord Kapitalforvaltning

Odotamme ilolla yhteistyön jatkumista Quantfolion kanssa sekä heidän tarjoamiaan luovia ratkaisuja. Heidän ydinosaamisensa kvantitatiivisen mallinnuksen ja digitaalisten ratkaisujen kehityksen alueella täydentää omaa osaamistamme muun muassa kestävien sijoitusten suhteen, ja yhdessä pystymme vauhdittamaan innovaatioita. Tavoitteena on asiakaskokemuksen parantaminen, ja olemmekin tunnistaneet useita mahdollisuuksia tarjota asiakkaille yksinkertaisempia ja paremmin integroituja palveluita ja raportointia.

- Jan Erik Saugestad, CEO Storebrand Asset Management

Aloitetaan!