Digital plattform för investeringsrådgivning

Vi hjälper banker, förmögenhetsförvaltare och andra finansiella institutioner inom investeringsrådgivning att betjäna sina kunder mer effektivt, hållbart och i överenstämmelse med allt striktare lagkrav.

DA-Robo-mockup1

Används av Nordens största aktörer

download
alfred-berg
download (1)
1280px-Sbanken.svg
israel-palacio-ImcUkZ72oUs-unsplash
john-schnobrich-FlPc9_VocJ4-unsplash
jason-blackeye--s1w1SguZTI-unsplash

Teknologi som stödjer och förbättrar er nuvarande rådgivningsprocess

Vår plattform fungerar som ett stöd för era rådgivare och kunder under de olika stegen i rådgivningsprocessen för investeringar – från onboarding av nya kunder till lämplighetsbedömning, inhämtning av hållbarhetsdata och framtagning av investeringsförslag. 

För att skapa ett smidigt arbetsflöde kan plattformen integreras med de tredjepartssystem ni redan använder idag. Vi erbjuder ett brett utbud av hybridfunktioner, från manuella konsultlösningar till självbetjäningsverktyg för kunderna. 

Plattformen Deep Alpha Advisory:

Rådgivningsverktyg

 • Modernt och effektivt verktyg för investeringsrådgivare
 • Smidig kund- och antipenningtvättkontroll (KYC, AML)
 • Dynamisk och engagerande lämplighetsbedömning
 • Hyperpersonaliserad rådgivningsmotor
 • Investeringsstöd med flera mål
 • Inbäddade funktioner för screening av ESG och ESG-områden
 • Compliance-by-design
 • Portfölj – analys och jämförelse
bg_deepalpha_4

Robotrådgivare

 • Världens första och enda certifierade robotrådgivare
 • Levereras som användningsklar webbapp eller API-motor
 • Kan skräddarsys och anpassas till er investeringsfilosofi
 • White label-funktion
 • Ansluter era digitala och traditionella kanaler till ett hybridbaserat rådgivningserbjudande tillsammans med Deep Alpha Advisor-verktyg

Viktiga funktioner

Generera investeringsförslag

Generera investeringsförslag med ett klick. Ni slipper skriva ut och sammanställa en massa dokument.  Ta fram investeringsförslag som innehåller alla nödvändiga avtal i ett enda dokument med företagets grafiska profil.

Compliance-by-design

Säkerställ att rådgivningsprocessen uppfyller reglerna. Inbyggd regelefterlevnad minskar risken för att det sker regelbrott under rådgivningsprocessen och säkerställer att de råd som ges uppfyller kraven. 

Inhämtning av preferenser vad gäller hållbarhet

Bedöm investerarnas hållbarhetspreferenser, diskutera vilken inverkan deras val kommer att ha och uppfyll de senaste lagkraven. 

Lagkrav

Plattformen är utformad för att uppfylla EU:s standardkrav för investeringsrådgivning.  Konfigurationsmöjligheterna gör det möjligt att anpassa rådgivningsflödet till lokala behov. 

Lägg till personer och företag

Lägg till personer och företag och genomför lämplighetsbedömningar, inklusive riskklassificering, finansiell situation, flera mål och portföljallokering. Använd vår aggregator till att skaffa er en helhetsbild om en kund representerar flera aktörer.

Investeringar och prognoser med flera mål

För finansiella institut som har kunder med flera investeringsmål kan vi erbjuda kassaflödesanalys, flermålsprognoser, målbaserade riskbedömningar och unika portföljer kopplade till varje mål.

Hyperpersonaliserade portföljer

Använd hyperpersonaliserade portföljer som är baserade på investerarens preferenser när det gäller investeringsområden (themes).  Investeringsområden kan vara baserade på hållbarhet eller kombineras med olika sektorer och regioner. Portföljer innefattar investerarens val och säkerställer en konsekvent anpassning till eventuella risker.

Visualisering och analys av portföljer

Skapa engagemang hos kunden med visualiseringar av portföljanalyser och sparplaner. Vi erbjuder flera olika analyskomponenter: tillgångsallokering, fondallokering, förväntad bana, väntevärde, historisk avkastning, kassaflöde, kostnad, effektiv gräns (efficient frontier) med mera.

Effektiv kunduppföljning och omvärdering

Följ upp kunder med ombalansering och nya val enligt önskemål.  Om kundens situation har förändrats kan bedömningen göras om från grunden. Kunden kan omvärdera och balansera om digitalt om så önskas. 

Med Quantfolio har vi fått en digital lösning som kombinerar intelligent analys och compliance-by-design med en smidig användarupplevelse. Det är också värdefullt att Quantfolio är ett lokalt företag, vilket möjliggör en effektiv implementering och underlättar samarbetet. Vi kommer att inleda implementeringen av plattformen på den norska marknaden och därefter lansera den i Sverige genom vårt kontor i Stockholm. 

- Helge S. Arnesen, CEO hos Alfred Berg Kapitalforvaltning

Quantfolio kommer att göra oss effektivare genom att de manuella processerna blir färre och eventuella luckor i efterlevnaden täpps till.  Att den inledande kundbedömningen hanteras av rådgivningslösningen ger oss ett försprång när det gäller att bygga relationer och anpassa portföljer.

- David Armann Syversen, Founding Partner hos Njord Kapitalforvaltning

Vi ser fram emot att fortsätta samarbetet med alla kreativa personer på Quantfolio. Deras spetskompetens inom kvantitativ modellering och utveckling av digitala lösningar kompletterar vår kompetens inom hållbara investeringar och andra områden väl, så tillsammans kan vi verkligen skruva upp innovationstakten. Målet är att förbättra kundupplevelsen och vi har identifierat flera möjligheter att erbjuda kunderna enklare och mer integrerade tjänster samt bättre rapportering. 

- Jan Erik Saugestad, CEO Storebrand Asset Management

Okej, vi kör!