Digital plattform for investeringsrådgivning

Vi hjelper banker, formuesforvaltere og andre finansinstitusjoner innen investeringsrådgivning med å betjene sine kunder mer effektivt, bærekraftig og i samsvar med økende regulatoriske krav.

DA-Robo-mockup1

Valgt av toppmerker i Norden

download
alfred-berg
download (1)
1280px-Sbanken.svg
israel-palacio-ImcUkZ72oUs-unsplash
john-schnobrich-FlPc9_VocJ4-unsplash
jason-blackeye--s1w1SguZTI-unsplash

Teknologi for å støtte og forbedre din eksisterende rådgivningsprosess.

Plattformen vår kan støtte rådgiverne og kundene dine gjennom ulike trinn i investeringsrådgivningsprosessen, fra klientintroduksjon, til egnethetsvurdering, ESG-innsikt og generering av investeringsforslag.

For å skape en sømløs arbeidsflyt, integrerer vi med tredjepartssystemer som du allerede bruker. Vi tilbyr et bredt spekter av muligheter for hybrid rådgivning: fra rådgiver-løsninger til selvbetjente kundeverktøy.
 

Deep Alpha Advisory Plattform:

Rådgiververktøy

 • Moderne og effektivt verktøy for investeringsrådgivere
 • Friksjonsfri KYC/AML onboarding
 • Dynamisk og engasjerende skikkethetsvurdering
 • Hyper-personlig tilpasset rådsmotor
 • Investeringsstøtte med flere mål
 • Innebygd ESG-screening og temaer
 • Compliance-by-design
 • Porteføljeanalyse og sammenligning
bg_deepalpha_4

Robotrådgiver

 • Verdens første og eneste sertifiserte roborådgiver
 • Leveres som en ferdig nettapp eller en API-motor
 • Kan tilpasses for å inkludere investeringsfilosofien din
 • Whitelabel-funksjoner
 • Kobler dine digitale og tradisjonelle kanaler til et hybrid rådgivningstilbud sammen med Deep Alpha Advisor Tools

Viktige funksjoner

Generering av investeringsforslag

Unngå utskrift og sammenslåing av dokumenter med investeringsforslagsgeneratoren med ett klikk. Lag investeringsforslag som integrerer alle nødvendige avtaler i ett dokument, med din stil og design.

Compliance-by-design

Sikrer at rådgivningsprosessen oppfyller regelverket. Integrert regeletterlevelse reduserer risikoen for lovbrudd under rådgivningsprosessen og sikrer at rådene oppfyller kravene i regelverket.

Gjennomgang av bærekraftspreferanser

Vurder og diskuter investorenes bærekraft preferanser og hvilke effekter disse valgene vil ha på klintens portofølje, og oppfyll de nye regulatoriske kravene.

Reguleringskrav

Løsningene er bygget for å møte de europeiske felleskravene for investeringsrådgivning. Konfigurasjonsmuligheter gjør det mulig å justere rådgivningsflyten til lokale behov.

Registrering av personer og selskaper

Registrer personer og selskaper, og utføre egnethetsvurdering inkludert risikoklassifisering, økonomisk situasjon, flere mål og porteføljeallokering. Bruk sammenstilningsvisningen vår for å gi helhetlig innsikt på tvers av ulike enheter hvis en klient representerer flere enheter.

.

Multimål-investering og prognoser

For finansinstitusjoner der sluttkunder har flere sparemål, inkluderer vi kontantstrømanalyse, multimålprojeksjoner, målbasert risikovurdering og unike porteføljer knyttet til hvert mål.

Hyper-personlige porteføljer

Støtt hyperpersonlige porteføljer som fanger investorens preferanser angående tematiske valg. Temaer kan være basert på bærekraft eller kombinert med sektor- og regionkategorier. Porteføljer inkluderer valg, samtidig som de sikrer konsistent risikojustering.

Porteføljevisualisering og analyse

Engasjer kunder med porteføljeanalyse og spareplan visualiseringer. Vi tilbyr flere analysekomponenter: aktivaallokering, fondsallokering, forventet bane, forventet verdi, historisk avkastning, kontantstrøm, kostnad, effektiv grenseverdi og mer.

Effektivisere klientoppfølging og revurdering

Følg opp klienter med rebalansering og reseleksjon i henhold til preferanser. Støtter å sette i gang full revurdering dersom klientens situasjon har endret seg. Klienter kan revurdere og rebalansere digitalt hvis ønskelig.

Quantfolio tilbyr oss en digital løsning som kombinerer en jevn brukeropplevelse, intelligent analyse og compliance by design. Det er også verdifullt at Quantfolio er et lokalt basert selskap som muliggjør effektiv implementering og uanstrengt samarbeid. Vi vil initiere implementeringen i det norske markedet og deretter lansere den i Sverige gjennom vårt Stockholm-kontor.

- Helge S. Arnesen, CEO hos Alfred Berg Kapitalforvaltning

Quantfolio vil hjelpe oss å bli mer effektive ved å redusere manuelle prosesser og tette etterlevelseshull. Ettersom den første kundevurderingen ivaretas av rådgiverløsningen, gir det oss et forsprang med relasjonsbygging og porteføljetilpasning.

- David Armann Syversen, Founding Partner hos Njord Kapitalforvaltning

Vi ser frem til å fortsette å jobbe med alle de kreative hodene hos Quantfolio. Deres kjerneevne innen kvantitativ modellering og utvikling av digitale løsninger utfyller våre innen bærekraftige investeringer og andre områder godt, så sammen kan vi virkelig trappe opp innovasjonstakten. Målet er å øke kundeopplevelsen og vi har identifisert flere muligheter for å gi kundene enklere, bedre integrerte tjenester og rapportering.

- Jan Erik Saugestad, CEO hos Storebrand Asset Management

Ok, la oss gjøre dette!